Buscar:

Els nostres inicis van començar cap allà a l’any 1947, quan un grup de homes d’acció Catòlica, que tenia seu al carrer Sant Sebastià de Ciutadella de Menorca, van decidir fundar la confraria de la Pietat. la nostra Imatge presenta a María, al peu de la creu amb Jesús mort entre els seus braços. En la escultura la Verge no mira al seu fill, sinó que manté el cap mirant el terra, mostrant que acepta en silenci la voluntat divina. Desde fa més de mig segle mantenim cura de l’imatge axí com la neteja i manteniment, darrerament s’ha procedit a la restauració i ampliació de les andes i restauració de la creu mostrant el color natural de la llenya, axí com també es va procedir a fer una restauració de la talla. La nostra associació privada està constituida per un colectiu de laics cristians ,ja siguin homes o dones, vinculada y establerta a la Santa Esglèsia Catedral de Menorca ( illes Balears).

Una de les principals finalitats que tenim com a confraria es la de contribuir a la ativa participació dels feels a les celebracions liturgiques i actes de devoció popular i organitzats per la Catedral de Menorca.

El Nostre hàbit és de color blanc cru de cotó en forma de túnica amb botons verds i l’insignia de la confraria brodat damunt el pit. La túnica cenyida amb cordó verd al estil Franciscà, amb la caiguda dels mateixos a la banda esquerra. La nostra caputxa és de color verda també, mentre que els guants son de cotó, de color blanc, que anirán a joc amb la tunica. El calçat és el que porta cadascú,sabates de carrer, sempre unificant amb el color negre.